Örömünkre szolgál megosztani Veled, hogy a B Terv Karitatív Program további hatékonyabb biztosítása céljából létrejött a KELL EGY B TERV Nonprofit Kft, így 2020. július 21. napjától ezen új jogi entitás lesz személyes adataid kezelője. A Friends Club Hungary Kft. a továbbiakban üzemeltetésért felelős adatfeldolgozóként felel majd a napi működésért. Itt találod az új adatkezelési tájékoztatónkat: https://kellegybterv.hu/adatvedelem/. Amennyiben a szolgáltatásunkat továbbra is igénybe akarod venni, kérünk, fogadd el az adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben a fenti változásra tekintettel már nem kívánod igénybe venni a szolgáltatást, úgy kérünk, 2020. július 21-ig iratkozz le a hírlevélről és töröld profilodat a Blue Colibri applikációban.

A FRIENDS CLUB HUNGARY KFT.
B TERV KARITATÍV PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2020. március 20-tól 2020. március 25-ig hatályos adatkezelési tájékoztató: LETÖLTÉS

2020. március 26-tól 2020. április 13-ig hatályos adatkezelési tájékoztató: LETÖLTÉS

Hatályos: 2020. április 14-től

I. BEVEZETÉS

A Friends Club Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5., a továbbiakban: “Társaság” vagy “Adatkezelő”) az alábbiakban tájékoztatja a B Terv elnevezésű karitatív programjában részt venni kívánó, a http://www.friendshungary.hu/bterv/ holnapon regisztráló jelentkezőket (továbbiakban: “Jelentkező” vagy “Érintett”) a program során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: “GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban. Jelen tájékoztatóban található fogalmak megegyeznek a GDPR-ban található fogalom magyarázatokkal.

Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata a http://www.friendshungary.hu/bterv/adatvedelem menüpontban érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Továbbá, amennyiben változik a kezelt adatok köre és/vagy az adatkezelés bármely lényeges körülménye, úgy jelen adatkezelési tájékoztató a GDPR előírásainak megfelelően a módosult adatkezelés megkezdése előtt módosításra és közzétételre kerül.

Kérjük, minden esetben olvassa el az adatkezelési tájékoztatót és annak módosításait, mert csak így kaphat teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról!

II. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Friends Club Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-996972
Képviselő neve: Szabó Dániel ügyvezető
Telefonszáma: +36303735937
Elektronikus elérhetősége: iroda@friendshungary.hu

III. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során szerződés alapján az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe:

1. Weboldal tárhely szolgáltató, szerver szolgáltató, levelezési rendszer szolgáltató:
Deploy IS Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1032 Budapest, Ágoston utca 2. IV. em. 20.
Cégjegyzékszáma: 01-09-905856
E-mail címe: info@deployis.eu

2. Kérdőív szolgáltató:
Cult Custom Kommunikációs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1184 Budapest, Fáy u. 29.
Cégjegyzékszáma: 01-09-949345
Telefonszáma: +36-70-335-8841
E-mail cím: hello@vendeglista.hu

3. Tömeges levélküldő rendszer szolgáltató:
COMPOFFICE-R Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2030 Érd, Festő utca 93.
Cégjegyzékszáma: 13-09-096805 E-mail címe: info@rentit.hu
4. Bterv.bluecolibri.app.com webapplikáció szolgáltató (személyre szabott álláshirdetések elérhetőségét lehetővé tevő felület):
Blue Colibri International Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály tér 8. fszt. 3.
Cégjegyzékszáma: 07-09-029738 E-mail címe: hello@bluecolibriapp.com

IV. ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő a B Terv program nyújtása során az alábbi adatkezeléseket végzi, melyeket az átláthatóság végett külön-külön tüntetünk fel a kezelt adatok típusa, adatkezelés célja, jogalapja, adatok forrása, adatkezelés címzettjei és adattárolás időtartama megjelölésével.

1. Regisztráció kérdőív kitöltésével

A szolgáltatás lényege, hogy összekapcsolja az álláskeresőt és az álláshirdetőt, akként, hogy a jelentkező http://www.friendshungary.hu/bterv/ felületen egy kérdőívet tölt ki személyes adatai megadásával (e-mail cím, név, telefonszám, nem, korcsoport, rendelkezik-e idegen nyelvtudással, megyék, ahol munkát vállalna, melyik szektorban dolgozott utoljára, munkatapasztalat ideje, milyen szektorban dolgozna ezt követően, dolgozna-e gyárban, dolgozna-e két vagy három műszakos munkarendben, jogosítvánnyal való rendelkezés ténye, jogosítvány típusa, legutóbbi foglalkozás) és ezzel regisztrál a programba.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok köre úgy került meghatározásra, hogy csak a legszükségesebb adatok kerüljenek kezelésre. Az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár, ugyanakkor a *-al jelölt mezőkre vonatkozó adatszolgáltatás hiányában sajnos nem tudja igénybe venni a szolgáltatást az Érintett. Az adatokat más célra nem használjuk és arra vonatkozó igény esetén haladéktalanul töröljük. A szolgáltatást kizárólag a jelen koronavírus által okozott válsághelyzetben való segítségnyújtás céljából hoztuk létre, amennyiben úgy látjuk, hogy már nincs szükség a segítségnyújtásunkra, azt meg fogjuk szüntetni, ennek megfelelően a létrejött adatbázist is törölni fogjuk.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
Regisztráció kérdőív kitöltésével Kötelezően megadandó (*-al jelölt ) adatok:
E-mail cím;
Nem;
Idegennyelv tudás ténye (nem beszél idegen nyelvet, angol alap, közép, felsőfok, német alap, közép, felsőfok, spanyol alap, közép, felsőfok, olasz alap, közép, felsőfok, francia alap, közép, felsőfok, egyéb (beírandó);
Jogosítvánnyal való rendelkezése ténye (igen/nem);
jogosítvány típusa (A, B, C, D, BE, CE, DE);
Megyék, ahol munkát vállalna (kiválasztandó);
Milyen szektorban dolgoztál legutoljára (kiválasztandó);
Munkatapasztalat (0-1, 2-3, 4-5, 5+);
Milyen szektorban dolgozna ezt követően (kiválasztandó);
Dolgozna-e gyárban (igen, nem);
Dolgozna-e két vagy három műszakban (igen, nem);
Vállalna-e agráriumhoz kötődő munkát? (igen, nem);
Vállalna-e idény jellegű, ideiglenes munkát, átmeneti időszakra? (igen; nem)
Nem kötelező, de önkéntesen megadható adatok: Név, Telefonszám, Korcsoport (18-30, 30-45, 45+), Jogosítvány kategóriája, Legutóbbi foglalkozás
Programban való regisztráció Érintett hozzájárulása Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók Hozzájárulás visszavonásáig / Válság lecsengését követő legkésőbb 3 hónapon belül

2. Regisztráció alapján rendszeres e- mail üzenetek küldése

Jelentkező kérdőívben megadott adatai alapján az Adatkezelő a lehetséges munkáltató cégek által megküldött állásajánlatokat, képzési, oktatási lehetőségeket rendszeres e-mail útján megküldi a részére.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
Rendszeres e-mail üzenetek küldése Regisztrációkor megadott összes adat Álláshirdetések, képzési és oktatási lehetőségek továbbítása a jelentkező részére Érintett hozzájárulása Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók Hozzájárulás visszavonásáig / Válság lecsengését követő legkésőbb 3 hónapon belül

3. Regisztráció alapján a Blue Colibri kommunikációs felülethez kapcsolódó adatkezelések

Az Adatkezelő a Blue Colibri kommunikációs felületen tudja biztosítani a Jelentkezőnek a megadott adatai alapján a számára releváns álláshirdetések elérését oly módon, hogy a felületre belépve csak a kérdőívben megjelölt kategóriák szerinti álláshirdetésekről, oktatási és képzési lehetőségekről értesül. A rendszer részletes működését a regisztrációs felületen található videó szemlélteti. A felületről bármikor lehetősége van az Érintettnek leiratkozni.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
Blue Colibri kommunikációs felületre való belépés validálása e-mail cím; jelszó (titkosítva) Belépés validálása Érintett hozzájárulása Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók Hozzájárulás visszavonásáig / Válság lecsengését követő legkésőbb 3 hónapon belül
Blue Colibri kommunikációs felület használata Regisztráció során megadott összes adat Álláshirdetések, képzési és oktatási lehetőségek elérhetővé tétele a jelentkező részére Érintett hozzájárulása Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók Hozzájárulás visszavonásáig / Válság lecsengését követő legkésőbb 3 hónapon belül

4. Telefonos kapcsolattartás

A Jelentkezőnek lehetősége van önkéntesen megadni nevét és telefonszámát, amely megkönnyítheti az Adatkezelővel való kapcsolattartást. A Jelentkező neve és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő őt közvetlenül is megkeresse telefonhívás vagy sms üzenet útján.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
Telefonos kapcsolattartás Név
Telefonszám
Jelentkező közvetlen megkeresése telefonhívás vagy sms útján álláshirdetések, képzési és oktatási lehetőségek kapcsán Érintett hozzájárulása Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók Hozzájárulás visszavonásáig / Válság lecsengését követő legkésőbb 3 hónapon belül

V. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

Jelen adatkezelésekkel kapcsolatban az Érintettet az alábbi jogosultságok illetik meg:

1. Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

2. Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

3. Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

4. Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

5. Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

6. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7. Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

8. Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

VI. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a bterv@friendshungary.hu e-mail elérhetőségünkre.